Last Update

  • Sobota, Květen 1, 2021

Příbuzenská plemenitba jak ji vnímám já.

Příspěvek není návod ani recept na chov, jen velice zjednodušený laický výklad, o který jsem byla požádána. Příbuz. plemenitba se využívá ve veškerém chovatelství všude tam, kde chceme upevnit žádoucí vlastnosti. V případě psů se snažíme  co nejvíce přiblížit  standardu  při zachování zdraví. Při vzniku nového plemene se bez p.p. prakticky neobejdeme, právě tak jako při vylepšování plemene. Do příb. plem. (dále jen p.p.) lze pustit pouze zdravého psa a fenu, neboť i zdraví se  geneticky upevňuje.

 

Na zdravých jedincích s krásným exter. lze dělat vzdálenější ale i úzká p. p., přičemž potomci z této plemenitby jsou nositeli příznivých vlastností, pochopitelně za předpokladu, že se p.p. docílilo požadovaného výsledku. Výhodu  mají chovatelé, kteří chovají léta na svých odchovech a mají přehled o zdraví  a přednostech předků.. Pro zlepšení určité vlastnosti se používají rodiče, kteří mají oba tuto konkrétní vlastnost ideální. Plemeno se tudíž vylepšuje postupně, nikoliv jednorázově.

 

S p.p. se musí zacházet rozvážně a cíleně. Nemá cenu na sebe pouštět psy, kteří jsou jen průměrní, u jejich potomků samozřejmě žádný kýžený efekt není, jen jsme zbytečně zúžili a oslabili genotyp a upevnili průměr. Na  potomcích z takového spojení lze pak velice těžko odchovat krásná štěňata, i kdybychom je kryli  šampiony, neboť byly příliš upevněny negativní znaky. Je jasné, že p.p. nelze aplikovat do nekonečna, po příb. spojení by mělo následovat nepříb. spojení , protože při každé další p.p. bychom zužovali genetický základ potomků a tím zhoršovali vitalitu a zdraví. Po několikáté generaci je však možno se na dotyčného psa (jehož potomci byli použiti v p.p) vrátit a opakovaně upevnit žádané vlastnosti. Udržují se tím vlastnosti  jednoho předka (psa), který se mimořádně osvědčil. Jsou tu ovšem i rizika a to zejména proto, že do psů nevidíme. V dobré víře na sebe pustíme příbuzné psy a místo žádaného efektu máme průměr, nebo dědičné nemoci. Zvolili jsme  nevhodný rodičovský pár, který tyto vlastnosti nese, ale při nepříb. spojení se většinou neprojevily (neg. vlast.), jelikož  třeba nebyly dominantní. ( Je to samozřejmě mnohem složitější, než jak to zde předkládám ) Předvídat výsledek tedy úplně nelze a pokud neznáme dokonale předky, lze učinit pouze pokus a riskovat. Jenže díky odvážlivcům a dobrým chovatelům máme v Čechách krásné bulíky, kteří nám nedělají ostudu ani v cizině.  Začátečníkům bych doporučovala   poradit se s poradcem chovu , který má zmapovanou celou chovatelskou základnu bulterierů, nebo p.p. nedělat. Mohou se napáchat velké škody jak p.p. tak i nep. p. nevhodným výběrem rodičů, protože někteří jedinci na sebe jednoduše nesednou, ale pokud nezkusíme, nevíme.